Kongres Energetyki Przyszłości | ZEOP

Agenda

Więcej informacji wkrótce…

Dzień I

Panele dyskusyjne

Bezpieczeństwo energetyczne w ogniu …. wyzwań

Poruszane zagadnienia:

 1. Wpływ czynników geopolitycznych na funkcjonowanie krajowego i europejskiego rynku energii
 2. Niezależny łańcuch dostaw dla transformacji energetycznej – czy to możliwe?
 3.  Z kim budować polskie bezpieczeństwo energetyczne?
 4. Jak kształtuje się wizja bezpieczeństwa energetycznego?
 

Nowy kierunek rynku energii

Poruszane zagadnienia:

 1. Jakich systemów wsparcia potrzebuje polska energetyka?
 2. (Nie)zależność rynku energii – wpływ czynników zewnętrznych na ceny energii
 3. PPA i CfD – szansa czy zagrożenie dla rynku energii?
 4. Dalsze losy NABE na nowym rynku energii?
 

Back to the future – jak zmiany prawne z 2023 roku wpływają na sektor

Poruszane zagadnienia:

 1. Negatywne i pozytywne strony nowelizacji uPE i uOZE oraz ich wpływu na sektor energetyczny
 2. Implementacja dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego
 3. Czego potrzebuje sektor energetyczny, czyli jakich zmian zabrakło w 2023 roku?

Nadpodaż OZE – jak rozwiązać problem zbyt dużej ilości zielonej energii?

Poruszane zagadnienia:

 1. Rozwój technologii magazynowania energii
 2. Zarządzanie popytem i podażą zielonej energii
 3. Jak pogodzić OZE z energetyką konwencjonalną i jądrową?
 4. Bilansowanie zielonej energii na nowych zasadach
 

Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej

Poruszane zagadnienia:

 1. Jakiego wsparcia potrzebuje morska energetyka wiatrowa do dalszego rozwoju?
 2. Nowe rozdanie, nowi partnerzy – formy realizacji projektów z II fazy offshore w Polsce
 3. Morski plan zagospodarowania przestrzennego dla III fazy offshore
 4. Wodór i offshore – razem czy osobno?
 5. Czego się nauczyliśmy rozwijając pierwsze projekty offshore?
 

Warsztaty

 1. Nowe zasady planowania przestrzennego.
 2. Hybrydowe instalacje OZE w praktyce.

 

Round tables

 1. Nowy Rząd, nowa polityka energetyczna Polski.
 2. Nic o nas bez nas – głos społeczeństwa przy procesach inwestycyjnych OZE

 

Dzień II

Panele dyskusyjne

Czy Polska potrzebuje energetyki jądrowej?

Poruszane zagadnienia:

 1. Duży atom czy SMR – czego faktycznie potrzebuje Polska
 2. Energetyka jądrowa w systemie elektroenergetycznym
 3. Rozwój energetyki jądrowej a polityka europejska
 4. Z kim rozwijać kolejne projekty jądrowe?
 

Zielony transformacja przemysłu

Poruszane zagadnienia:

 1. Systemy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych
 2. Zagrożenia dla przedsiębiorstw energochłonnych wynikające z transformacji energetycznej
 3. Zielona energia a konkurencyjność przedsiębiorstw
 4. Jak zachęcić przedsiębiorców do zielonej transformacji?

 

Ślad węglowy w przemyśle energochłonnym

Poruszane zagadnienia:

 1. Jak EU ETS sprawdza się w praktyce?
 2. Regulacje prawne wspierające obniżenie śladu węglowego
 3. Technologie zeroemisyjne wykorzystywane w przedsiębiorstwach
 4. Wpływ CBAM na konkurencyjność przemysłu
 5. Rentowność systemów CCU/CCS

 

Specjalne Strefy Energetyczne – oddech dla sieci czy szansa dla
przemysłu?

Poruszane zagadnienia:

 1. Czy SSE sprawdzą się w praktyce?
 2. Jak rozwój SSE wpłynie na lokalne społeczności
 3. Wpływ SSE na stabilność dostaw energii
 4. SSE a rozwój nowej infrastruktury sieciowej
 5. Czy SSE przemodeluje rozkład zużycia energii elektrycznej w KSE?

 

Kierunki dekarbonizacji sektora energetycznego

Poruszane zagadnienia:

 1. Rola wodoru w dekarbonizacji sektora energetycznego
 2. Popyt czy podaż – jak rozwijać rynek wodoru?
 3. Bezpieczeństwo nowych technologii w transporcie i przemyśle
 4. Na jakich zasadach przeprowadzić sprawiedliwą transformację?

 

Warsztaty

 1. ESG – nowe obowiązki dla przedsiębiorstw energetycznych.
 2. Zielone technologie dla przemysłu.

 

Round tables

 1. Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców w ujęciu praktycznym.
  Wytwórca-dostawca-odbiorca – jak zbudować „zdrowe” relacje?