Kongres Energetyki Przyszłości | ZEOP

Kongres Energetyki Przyszłości 2023

II edycja Kongresu Energetyki Przyszłości odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2023 r. Pod względem merytorycznym wydarzenie opierało się na dwóch filach: „Bezpieczeństwo energetyczne i oze” oraz „Zielona energia dla przedsiębiorstw”.

Omawiana problematyka

W ramach pierwszego z nich dyskutowano nad możliwymi źródłami energii mogącymi zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne, w tym też o roli oze i energii atomowej. Prelegenci omówili prawne zagadnienia procesu inwestycyjnego dla oze, przedstawili możliwe rozwiązania mogące usprawnić ten proces, a także przybliżyli korelację między nowymi zmianami zagospodarowania przestrzennego a programem RePower EU. Podczas pierwszego dnia Kongresu dyskutowano nad formami finansowania inwestycji oze i rolą komunikacji społecznej w ich budowie i funkcjonowaniu. Nie pominięto również zagadnienia morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – w szczególności zmian prawnych dotyczących offshore, jego potencjału i aspektów finansowania.

Drugi filar Kongresu, dotyczył w główniej mierze przedsiębiorstw chcących przeprowadzić transformację energetyczną. Zaproszeni eksperci próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, jak można zabezpieczyć się przed wzrostem cen energii elektrycznej. Omówili również możliwości optymalizacji biznesowej, jaką daje zielona energia oraz przedstawili różne usługi systemowe zapewniające zbilansowanie systemu elektroenergetycznego, w tym m.in. redukcję poboru przez odbiorców i różne inicjatywy bilansowania społeczności energetycznych oraz odbiorców indywidualnych. Ostatnią, choć nie mniej interesującym zagadnieniem poruszanym na wydarzeniu, było zagadnienie wykorzystania w przemyśle wodoru i paliw alternatywnych, ich znaczenie i możliwe kierunki rozwoju polskiej i europejskiej strategii w tym zakresie.

Program

I Filar: Bezpieczeństwo energetyczne i oze

  1. Droga do bezpieczeństwa i niezależności energetycznej
  2. Proces inwestycyjny dla oze w świetle aktualnych wyzwań prawnych
  3. Finansowanie inwestycji oze
  4. Komunikacja społeczna jako element procesu inwestycyjnego w oze
  5. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

II Filar: Zielona energia dla przedsiębiorstw

  1. Jak zabezpieczyć się przed wzrostem cen energii elektrycznej
  2. Zielona energia sposobem na optymalizację biznesowe
  3. Usługi systemowe zapewniające zbilansowanie systemu elektroenergetycznego
  4. Wykorzystanie wodoru i innych paliw alternatywnych w przemyśle

Partner Strategiczny

Partner Diamentowy

Partner Platynowy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy