Kongres Energetyki Przyszłości | ZEOP

Program - DZIEŃ II 17 kwietnia 2024

9:30 - 10:30

Śniadanie prasowe

SALA TERRA AB

10:30 - 11:30

Dyskusja skupi się na przyszłości energetyki jądrowej w Polsce, rozważając opcje dużej skali i małych reaktorów modułowych (SMR). Ekspertki i eksperci będą analizować rolę energetyki jądrowej w polskim systemie elektroenergetycznym, jej związek z polityką europejską oraz możliwości rozwoju kolejnych projektów jądrowych w kontekście międzynarodowej współpracy.

Poruszane zagadnienia:

 1. Duży atom czy SMR – czego faktycznie potrzebuje Polska?
 2. Energetyka jądrowa w systemie elektroenergetycznym
 3. Rozwój energetyki jądrowej a polityka europejska
 4. Z kim rozwijać kolejne projekty jądrowe?

SALA TERRA AB

Prelegenci

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 13:00

Panel ten koncentruje się na analizie wpływu nowelizacji ustaw dotyczących sektora energetycznego, implementacji dyrektyw unijnych w prawie krajowym oraz na omówieniu brakujących zmian, których sektor energetyczny potrzebował w 2023 roku.

Poruszane zagadnienia:

 1. Negatywne i pozytywne strony nowelizacji uPE i uOZE oraz ich wpływu na sektor energetyczny
 2. Implementacja dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego
 3. Czego potrzebuje sektor energetyczny, czyli jakich zmian zabrakło w 2023 roku?

SALA TERRA AB

Prelegenci

Partner panelu

W ramach tego warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zgłębić najnowsze zasady planowania przestrzennego związane z projektowaniem i wdrażaniem projektów energetycznych. Eksperci oraz ekspertki przedstawią zmiany w przepisach, omówią najlepsze praktyki i zaprezentują studia przypadków pokazując, jak nowe regulacje wpływają na rozwój projektów energetycznych. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli również możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz dyskusji o wyzwaniach i szansach, jakie niesie ze sobą nowe podejście do planowania przestrzennego w kontekście energetyki.

SALA TERRA C

Prelegenci

13:00 - 13:30

Przerwa kawowa

13:30 - 14:30

Panel skoncentruje się na wpływie unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) na przemysł, regulacjach prawnych wspierających redukcję śladu węglowego, zastosowaniu technologii zeroemisyjnych, wpływie CBAM na konkurencyjność przemysłu oraz rentowności systemów CCU/CCS.

Poruszane zagadnienia:

 1. Jak EU ETS sprawdza się w praktyce?
 2. Regulacje prawne wspierające obniżenie śladu węglowego
 3. Technologie zeroemisyjne wykorzystywane w przedsiębiorstwach
 4. Wpływ CBAM na konkurencyjność przemysłu
 5. Rentowność systemów CCU/CCS

SALA TERRA AB

Prelegenci

Partner panelu

Ta dyskusja skupi się na praktycznych aspektach nowych rozwiązań prawnych, ekonomicznych i technologicznych jakie oferowane są przedsiębiorcom. Uczestnicy i uczestnicy będą mogli ocenić które z tych nowości okazały się przydatne, a które należałoby zrewidować. Wszystkie aspekty podczas tej sesji będą uwzględniały zmieniające się warunki rynkowe.

SALA TERRA C

Prelegenci

14:30 - 15:15

Przerwa obiadowa

15:15 - 16:15

Dyskusja dotyczyć będzie praktycznego zastosowania Specjalnych Stref Energetycznych (SSE), ich wpływu na lokalne społeczności, stabilności dostaw energii, rozwoju infrastruktury sieciowej oraz potencjalnego wpływu SSE na rozkład zużycia energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE).

Poruszane zagadnienia:

 1. Czy SSE sprawdzą się w praktyce?
 2. Jak rozwój SSE wpłynie na lokalne społeczności?
 3. Wpływ SSE na stabilność dostaw energii
 4. SSE a rozwój nowej infrastruktury sieciowej
 5. Czy SSE przemodeluje rozkład zużycia energii elektrycznej w KSE?

SALA TERRA AB

Prelegenci

Finansowanie inwestycji oze to temat, który jest niezwykle istotnym zagadaniem dla inwestorów i deweloperów. W dyskusji round tables nasi eksperci skupią się na kwestiach związanych z systemem KPO, umowami PPA i CPPA oraz przybliżą zagadnienie bankowego finansowania projektów OZE. Istotnym walorem tego panelu dyskusyjnego będzie obecność ekspertów, którzy podejmują temat finansowania z różnych perspektyw, dzięki czemu w szerokim stopniu wymienią się doświadczeniami i opiniami z uczestnikami dyskusji.

SALA TERRA C

Prelegenci

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Eksperci omówią rolę wodoru w dekarbonizacji sektora energetycznego, wyzwania związane z rozwojem rynku wodorowego, bezpieczeństwo nowych technologii w transporcie i przemyśle oraz zasady sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Poruszane zagadnienia:

 1. Rola wodoru w dekarbonizacji sektora energetycznego
 2. Dekarbonizacja transportu i przemysłu
 3. Bezpieczeństwo nowych technologii w transporcie i przemyśle
 4. Na jakich zasadach przeprowadzić sprawiedliwą transformację?

SALA TERRA AB

Prelegenci

Partner panelu

Morska energetyka wiatrowa to jeden z kluczowych filarów transformacji energetycznej Polski. Local content, czyli udział polskich podmiotów i pracowników w łańcuchu dostaw MEW, będzie odgrywał w tym procesie kluczową rolę. Podczas dyskusji eksperci omówią wyzwania i szanse związane z rozwojem local contentu dla branży offshore w Polsce. Zostaną poruszone również takie zagadnienia, jak główne bariery w rozwoju lokalnego contentu, dobre praktyki w zakresie rozwoju local contentu w innych krajach oraz zakres działań, jaki należy podjąć, aby zwiększyć udział polskich firm w łańcuchu dostaw MEW.

SALA TERRA C

Prelegenci